wg stanu na 01.01.2022 r

Usługi podstawowe Szacunkowe ceny netto – abonament miesięczny (ceny zależą od liczby dokumentów księgowych*): 1. Ryczałt ewidencjonowany
   • 200 zł. – do 10 dokumentów
   • 250 zł. – od 10 do 50 dokumentów
   • 350 zł. – od 50 do 100 dokumentów
   • 100 zł. – każde kolejne 50 dokumentów
2. Księga przychodów i rozchodów
   • 300 zł. – do 10 dokumentów
   • 350 zł. – od 10 do 50 dokumentów
   • 500 zł. – od 50 do 100 dokumentów
   • 200 zł. – każde kolejne 50 dokumentów
3. Księga handlowa
   • 1 000 zł. – do 10 dokumentów
   • 1 200 zł. – od 10 do 50 dokumentów
   • 2 000 zł. – od 50 do 100 dokumentów
   • 1 000 zł. – każde kolejne 50 dokumentów
*Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi  do odpowiedniej ewidencji, np. faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych. Opłata dotyczy także tych dokumentów. Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe: listy płac – 1 dok. księgowy to każde 5 osób z listy, wyciągi bankowe – 1 dok. księgowy to każdy dzień obejmujący najwyżej 10 operacji, wyciągi zagraniczne – każdy dzień obejmujący najwyżej 10 operacji liczony jest jako 2 dok. księgowe (obejmuje rozliczenie różnic kursowych).

Inne usługi – poza abonamentem
   • rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej – od 200,00 zł (dla stałych Klientów gratis),
   • zgłoszenie zmian danych przedsiębiorcy do CEIDG i urzędu skarbowego – od 50,00 zł,
   • przygotowanie wniosku o wpis / zmianę wpisu do KRS – od 300,00 zł,
   • pomoc w opracowaniu wniosku kredytowego, leasingowego itp., przygotowywanie żądanych dokumentów, udzielanie wyjaśnień – 150,00 zł/godz.,
   • wypełnianie dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji, udzielanie wyjaśnień w tym zakresie – 150,00 zł/godz.,
   • obsługa kontroli podatkowej / ZUS / PIP – 150,00 zł/godz.,
   • przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną przepisów podatkowych – od 300,00 zł,
   • weryfikacja ksiąg, wyprowadzanie zaległości księgowych – 150,00 zł/godz.,
   • sporządzenie polityki rachunkowości, dokumentów organizacyjnych, regulaminów wewnętrznych – od 300,00 zł,
   • udzielanie odpowiedzi na zapytania sądów, komorników i innych związanych z pracownikami – 150,00 zł/godz.,
Do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku od towarów i usług. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.